logo

Arkitektur for børn / Architecture for children

Foto til MLA-website_9

‘Vi tilbringer en stor del af vores tid i og omkring bygninger, der dermed er med til at forme vores liv og omgangsformer med hinanden. Derfor er det vigtigt, at arkitekturen på linje med andre kunstarter gøres tilgængelig for vores børn og unge’.
Marianne Jelved, tidligere Kulturminister

Gennem arkitektur brugt som kreativ arbejdsmetode arbejder My Little Architect med at styrke børns kreative og innovative tankegang. Vi inspirerer børn til at blive bedre til at se og opleve – til at nærstudere de fysiske rammer lige fra fortovets materialer og rytmen i en facade til de organiske former og rum i naturen, og derigennem blive i stand til at skabe egne små arkitekturværker.

 

’We spend most of our time in and between buildings, therefore, they are part of the formation of our lives and our social conventions. Because of this it is important that architecture equally to other art forms is made accessible to our children and young people.’
Marianne Jelved, former Danish Minister of Culture

By using architecture as a creative work method it is My Little Architect’s goal to inspire and strengthen children’s creative and innovative ways of thinking. We inspire children to see and experience – to study their physical surroundings close up, from the pavement’s materials and the rhythm of a facade to the organic shapes and spaces in nature, and thereby prepare them for creating their own architectural work.

 

 

 Comments are closed.