logo

Et kig i bogen / A look inside the book

Velkommen til en verden af arkitektur for børn

Tag et kig i bogen Byg, tegn & lær med alverdens arkitekter og få et indblik i en verden fuld af formgivning, tegning og modelbyggeri.

I bogen finder du inspiration til, hvordan du (og din familie) selv kan arbejde med arkitektur. Bogen indeholder 10 forskellige opgaver, der alle sammen handler om arkitektens metoder eller redskaber. Hver opgave er forbundet med en arkitekt og et bygningsværk, der tematisk eller metodisk knytter sig til opgaven.

I opgaverne har vi lagt vægt på at vise bredden i arkitekturen – at gå et skridt dybere end overfladen og vise nogle af de tanker og metoder, der ligger bag det at arbejde med arkitektur. Forrest i bogen finder du en oversigt over arkitektens redskaber og materialer, og bagest finder du en forklarende ordliste.

Bogen er en invitation til, at du selv kan arbejde videre med metoderne og redskaberne, og den giver dig samtidig interessant viden om de udvalgte arkitekter og deres værker.

Når du læser bogen og selv arbejder med opgaverne, opdager du, hvor mange ting du kan ændre gennem arkitektur … lys, stemning, funktion og meget mere.

Rigtig god fornøjelse med at bygge, tegne og lære sammen med alverdens arkitekter.

 Comments are closed.