Arkitektur formidlet til børn og unge - workshops, bøger, kurser og undervisning

Arkitektur – det er da for børn!

Gennem arkitektur brugt som kreativ arbejdsmetode arbejder My Little Architect med at styrke børns kreative og innovative tankegang. Vi inspirerer børn til at blive bedre til at se og opleve – til at nærstudere de fysiske rammer lige fra fortovets materialer og rytmen i en facade til de organiske former og rum i naturen, og derigennem blive i stand til at skabe egne små arkitekturværker.

‘Vi tilbringer en stor del af vores tid i og omkring bygninger, der dermed er med til at forme vores liv og omgangsformer med hinanden. Derfor er det vigtigt, at arkitekturen på linje med andre kunstarter gøres tilgængelig for vores børn og unge’.
Marianne Jelved, tidligere Kulturminister