logo

OM / ABOUT

foto til web

My Little Architect er et københavnsk co-lab, som arbejder med arkitektur for børn.

Bag My Little Architect står Malene Abildgaard og Julie Dufour, begge arkitekter maa og forfattere.

Gennem arkitektur brugt som kreativ arbejdsmetode arbejder My Little Architect med at styrke børns kreative og innovative tankegang. Vi inspirerer børn til at blive bedre til at se og opleve – til at nærstudere de fysiske rammer lige fra fortovets materialer og rytmen i en facade til de organiske former og rum i naturen, og derigennem blive i stand til at skabe egne små arkitekturværker.

Mere om Malene Abildgaard på maleneabildgaard.dk

Mere om Julie Dufour på juliedufour.dk

 

My Little Architect is a Copenhagen based co-lab working with architecture for children. 

Behind My Little Architect is Malene Abildgaard and Julie Dufour Wiese, both architects maa and authors.

By using architecture as a creative work method it is My Little Architect’s goal to inspire and strengthen children’s creative and innovative ways of thinking. We inspire children to see and experience – to study their physical surroundings close up, from the pavement’s materials and the rhythm of a facade to the organic shapes and spaces in nature, and thereby prepare them for creating their own architectural work.

More about Malene Abildgaard på maleneabildgaard.dk

More about Julie Dufour on juliedufour.dk